02242021Tin tức cập nhật:

Tour Sài Gòn – Fatima – Vatican

Hành trình hôm nay sẽ đưa chúng ta qua 1 vòng Châu Âu đến thăm Paris với Nhà thờ Đức Bà Thánh Tâm, cầu nguyện với Mẹ tại Lộ Đức nơi Đức mẹ đã mặc khải ơn lành trước Thánh Nữ Bernadette. [...]