01272021Tin tức cập nhật:

Hội Chùa Nhót làng Đông Phù

Hàng năm, cứ đến ngày rằm tháng ba, khi những chùm hoa gạo trước chùa Hưng Long nở đỏ, nhân dân 10 làng lại mở hội lớn ở chùa Đông Phù Làng Đông Phù có tên nôm là làng Nhót. Vào thế kỷ [...]