01172021Tin tức cập nhật:

Tục cưới người Thu Lao ở Mường Khương

Người Thu Lao có những quy định chặt trong việc cưới tạo thành những nguyên tắc trong hôn nhân. Trước hết, luật tục Thu Lao cho phép hôn nhân ngoại tộc. Nam, nữ người Thu Lao có thể lấy vợ, [...]